Ny prosjektutvikler i Qbird

Vi har den store glede av å presentere vår nye kollega Kristian Rasmussen som 3. august har begynt i stilling som prosjektutvikler i Qbird AS.

Kristian er sivilingeniør fra NTNU med studieretning Energi og miljø og har supplert med en mastergrad i filosofi. Han kommer til oss fra stilling som seniorrådgiver Analyse- og virkemiddelseksjonen  i Klima- og miljødepartementet.

Gjennom erfaring fra fra Klima-og miljødepartementet og Olje- og Energidepartementet har Kristian opparbeidet en solid forståelse av markeder, rammevilkår og utviklingstrekk, særlig i energi- og petroleumssektoren.

Han har også inngående erfaring fra arbeid med rammevilkår og statlige virkemidler i flere andre sektorer, samt over departementenes innovasjonspolitikk og aktører på innovasjonsfeltet.

Kristian har deltatt i flere strategi- og meldingsprosesser de senere årene, herunder Energimeldingen, Klimastrategimeldingen og Strategi for grønn konkurransekraft. Han var i årene 2011-2012 engasjert av Olje- og energidepartementet under arbeidet med NOU 2012:9 Energiutredningen - verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

Vi er utrolig stolte og glade over å ha fått Kristian med på laget og gleder oss til fortsettelsen. Hans bakgrunn og kompetanse vil utgjøre et betydelig bidrag til å nå vår målsetting om å bli Norges ledende kompetansehus for utviklingsprosjekter i næringslivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *